İşyeri Hasar İşlemleri


2023-03-23
 İşyerinizde, poliçenizde teminat altına alınan yangın, infilak, dahili su baskını, hırsızlık ve diğer hasarların oluşması halinde riskin giderimi için itfaiye, karakol vs. mercilerden sonra derhal sigorta şirketine ihbarda bulunmanız eksper tayini için yeterli olacaktır. 

İhbar anında müşteri temsilcisi:
 • Poliçe numaranızı
 • Sigortalı adı ve soyadını
 • Hasar tarihini
 • Hasarın oluş şeklini
 • Tahmini hasar miktarını
 • Ekspertiz yapılacak rizikonun açık adresini ve irtibat telefon bilgilerinizi isteyecektir.
 
Hasarın ihbar edilmesini takiben müşteri temsilcisi tarafından size verilecek olan dosya numarasının not edilmesi, dosya ile ilgili bilgilere en kısa sürede ulaşılması konusunda kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra eksper tespit yapacak ve sizden hasarınıza bağlı olarak gerekli tüm evrakları isteyecektir. Zararın oluştuğunu öğrendiğiniz tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmanız gereklidir.
 

Yangın durumunda:

İtfaiyeyi arayınız ve itfaiye raporu tutturunuz.
Gerekli Belgeler:
 
 • İtfaiye raporu
 • Karakol tarafından tutulan ifade tutanakları
 • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
 • Tapu veya kira kontrat
 • Hasar fotoğrafları
 • Savcılık iddianamesi ve takipsizlik kararı
 • Hasar tarihli envanter, demirbaş kaydı, emtialara ait sevk irsaliyesi ve faturalar
 • Dain-i Mürtein sözkonusu olması halinde rehin koyan yerden muvafakatname

 Hırsızlık durumunda:

 
Polisi arayınız. Müracaat ve görgü tespit tutanağı tutturunuz.
Gerekli Belgeler:
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 • Sigortalı talep yazısı
 • Çalındığı tespit edilen muhteviyatın dökümü
 • Muhasebe kayıtları (faturalar, hasar tarihli mizan, envanter kaydı)
 • Hasar fotoğraflar
 
 
 

Dâhili su baskını durumunda:

 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtlar vb.)
 • Teknik servis raporu (Hasarlı cihazlar için)
 
 

derhal sigorta şirketine ihbarda bulunmanız eksper tayini için yeterli olacaktır. 

0.242.746 8376

İbrahim Ünal