sigorta
Hoşgeldiniz

İbrahim Ünal SigortaAcenteliği

Bizim inancımız şudur: Acentecilik bir alım-satım işleminden ziyade bir bilgi paylaşımı, danışmanlık hizmeti şeklinde yürümelidir. Değer verdiğiniz ne varsa onun güvence altına alınması yönünde ihtiyaçlara en uygun ve en ekonomik poliçe oluşturulmalıdır.

Acenteliklerimiz
Sigortacılık

Hizmetler

Hasar

Sigorta

Hasar İşlemleri

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Poliçenizin ait olduğu sigorta şirketinin 7/24 açık ihbar hattına kaza ihbarı yapınız.

Ayrıntı
Kasko Hasar İşlemleri

Kasko Hasar İşlemleri

Öncelikle maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurulur ya da karakol/trafik zabıtası veya jandarma komutanlığınca tutanak tanzim ettirilir.

Ayrıntı
Konut Hasar İşlemleri

Konut Hasar İşlemleri

Zararın oluştuğunu öğrendiğiniz tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmanız gereklidir.

Ayrıntı
İşyeri Hasar İşlemleri

İşyeri Hasar İşlemleri

derhal sigorta şirketine ihbarda bulunmanız eksper tayini için yeterli olacaktır. 

Ayrıntı
Sıkça Sorulan Sorular

Sigortacılık Hakkında S.S.S.

Yangın sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alınır.

Poliçede sigorta tazminatının hesabına ilişkin bir hüküm bulunmuyorsa, sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin kıymeti (rayiç bedel) esas tutulur. Ancak sigorta ettiren ve sigortacı poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edilmesi hususunda anlaşabilir. Bu durumda poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edildiği poliçede açıkça belirtilir.

Yalnızca hırsızlık teminatı alınması mümkün olmayıp, hırsızlık sigortası yangın, mühendislik gibi mal sigortalarına ek olarak alınabilen bir sigorta teminatıdır.

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz;
• Teknenin cinsi.
•Teknenin sigorta bedeli.
• Teknenin yaşı ve tonajı.
• Teminatın kapsamı.
• Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı.

Faq Img Faq Img Faq Img SSS