Bireysel Emeklilik


2023-03-23
Sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kuruldu ve amacı emeklilik döneminde size ek bir gelir sağlayarak yaşam standartlarınızı korumanızı sağlamaktır. Birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır.
 
BES, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan ve devlet katkısı ile desteklenen bir sistemdir.
 
Bireysel Emeklilik Sisteminde emekli olmak için, ilk giriş tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamlamanız gerekir. Emeklilik yatırım fonları, kurumlar vergisinden ve gelir vergisi kesintisinden (stopajından) muaftır.
 
İşveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutarı devlet katkısı olarak katılımcıların emeklilik sözleşmelerine bağlı hesaplarına ödenecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili bazı bilgiler:

  •     Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarınızı değiştirebilirsiniz.
  •     Sözleşmenizin akdedildiği şirketten birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl süre geçmiş olması gerekmektedir.
  •     Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.
  •     Emekliliğe hak kazandıktan sonra toplu para, programlı ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabınızdaki tutarı bu seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.
  •      Emekli olabilmeniz için 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir.
  •      Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz anda sistemden ayrılabilirsiniz.
  •      Sistemden erken ayrılma durumunda birikimlerinizden ve Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarından stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri düşülür.
 

 Birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır.

0.242.746 8376

İbrahim Ünal