Trafik Sigortası


2023-03-23

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür. Aracınızın üçüncü şahıslara vereceği maddi ve/veya bedeni zararlarda sorumluluklarınızı poliçede belirtilen teminat limitlerinize kadar güvence altına alır. Ticari amaçlı yolcu taşımalarda yolcularınızın uğrayacağı can zararları da teminat kapsamında olacaktır

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür. 

0.242.746 8376

İbrahim Ünal